zaterdag 5 november 2011

Behoud de bibliobussen

In een rap tempo verdwijnen in ons land overal bibliotheken. Gemeenten moeten bezuinigen en laten daarbij ook hun oog vallen op bibliotheken. De afgelopen tijd zijn al verschillende vestigingen gesloten. Laten we in onze eigen omgeving goed in de gaten houden hoe belangrijk onze gemeenteraadsleden deze basisvoorziening vinden.
In mijn eigen provincie Gelderland beslissen provinciale staten woensdag 9 november over het lot van de bibliobussen. Ik heb zojuist de volgende brief geschreven aan de statenleden. Dat is toch het minste wat ik kan doen.

-----------------------------------------------------------------------
Geacht lid van Provinciale Staten van Gelderland,Tot mijn schrik hoorde ik dat de provincie Gelderland wil bezuinigen op de bibliotheekvoorzieningen en dus ook op de bibliobussen. Ik beschouw bibliotheken als een basisvoorziening voor ontwikkeling, beschaving en cultuur.
Als schrijver kom ik regelmatig op scholen en in bibliotheken en ik ervaar dan telkens weer wat een groot goed een bibliotheekvoorziening is. Als de provincie de bibliobussen wegbezuinigt, verdwijnt daarmee juist voor kwetsbare groepen de toegang tot dit grote cultuurgoed. Vooral kinderen en ouderen kunnen vaak niet zelfstandig de verder weg gelegen bibliotheek bezoeken.
In deze tijd waarin de toegang tot informatie steeds belangrijker wordt om aansluiting te houden bij de maatschappij zijn bibliotheken van vitaal belang. Zij doen immers veel meer dan uitlenen, maar versterken door uiteenlopende activiteiten de betrokkenheid van de burger en de maatschappelijke samenhang.
In kleine kernen zijn al zoveel voorzieningen verdwenen, terwijl een bibliotheek daar ook een ontmoetingplek is en dus een verbindende factor van belang.

Binnenkort beslist u over de bezuinigingsvoorstellen. Ik doe een dringend beroep op u als statenlid om te verhoeden dat de bezuinigingen op de bibliotheken doorgaan.


Met vriendelijke groet,


Annie van Gansewinkel, Wageningen


Eerder blog over bezuinigingen op de bibliotheken

1 opmerking:

  1. Voor even gered

    Uit de vergadering op 9 nov. van Provinciale Staten van Gelderland:

    Bibliobus
    Veel aandacht ging uit naar de bibliobus die als gevolg van bezuinigingen op bibliotheken, op veel plekken in voornamelijk het landelijk gebied dreigt te verdwijnen. Met ruime meerderheid werd een amendement aangenomen waarin Biblioservice Gelderland een extra bedrag van 500.000 euro krijgt om in een half jaar tijd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om mensen toch te voorzien van boeken. Hierdoor blijft de bibliobus in ieder geval tot 1 juli 2012 rijden.

    BeantwoordenVerwijderen