maandag 21 februari 2022

Gruuëts op mien modertaal


Ich bin gruuëts op mien modertaal. Ik ben trots op mijn moedertaal.

De taal, - het dialect van mijn geboortestad Weert in Limburg -, die mijn ouders me met de paplepel hebben ingegeven. Daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Mijn moedertaal is belangrijk in mijn leven en werk. Ik schrijf zowel in het Nederlands als in het Weerts.

Vandaag 21 februari is de Internationale Dag van de Moedertaal. Unesco wil met deze dag  de taalkundige en culturele diversiteit onder de aandacht brengen en het belang van meertaligheid.

Ouders en leerkrachten dachten vroeger – en nog steeds soms, helaas – dat onderwijsresultaten eronder lijden als een kind naast het Nederlands ook de moedertaal (bijvoorbeeld een dialect of de thuistaal van migranten) spreekt.
Uit onderzoeken is echter al jaren duidelijk dat het beheersen van de moedertaal naast het Nederlands een verrijking is voor het taalgevoel. De meeste kleine kinderen kunnen moeiteloos schakelen.
Jammer genoeg loopt het aantal dialectsprekende kinderen vanaf de peuterspeelzaal terug. Taalonderzoeker en hoogleraar Leonie Cornips is een warm pleitbezorger voor het stimuleren van tweetaligheid bij jonge kinderen.

Vorig jaar schreef ik bij het verschijnen van Platbook 25 met mijn tekst ‘’t Zuide uut’: je kunt het meisje wel uit het zuiden halen, maar het zuiden niet uit het meisje. Limburg waar ik al 50 jaar niet meer woon, maar waarvan ik de wortels en de taal koester.
Taal is al mijn hele leven de rode draad in mijn werk. Ik ben me zeer bewust van de kracht van de moedertaal die verbindend werkt en de rijkdom van culturen onderstreept. Vanuit zo'n zelfbewustzijn kun je je juist openstellen voor andere culturen en die van anderen net zo waardevol vinden.

Daarom prijs ik me gelukkig dat ik de eerste vier jaar van mijn leven alleen mijn moedertaal hoorde en sprak. En nog altijd spreek ik het zodra het kan.
Verwevenheid met je wortels en een goede hechting zijn van onschatbare waarde. 

Website Huis voor de Kunsten Limburg over Moedertaaldag

Website Veldeke Wieërt

Website Veldeke Limburg

vrijdag 4 februari 2022

BiebBoys en Jatgedichten

Beter goed gejat dan slecht verzonnen. En zeker als je daarmee kinderen enthousiast aan het lezen, en schrijven, krijgt. De BiebBoys hebben deze keer een goed idee om kinderen aan te zetten tot gedichten lezen en schrijven.
In de nieuwste lesbrief staan leuke opdrachten zoals het maken van een serenade, een liefdesliedje of gedicht. Handig ook alvast voor Valentijnsdag binnenkort.
Een levendig en eigentijds filmpje spoort kinderen van groep 5 tot en met 8 aan om aan de slag te gaan: de Bieb Boyband. Bij de lesbrief zijn ook Jatgedichten te downloaden. Elementen om uit te shoppen voor een nieuw gedicht of liedje.

Mijn gedicht Thuis is een van die Jatgedichten. Het was in 2018 een Raadgedicht, in het mooie poëzieproject van collega Rian Visser. In 2019 verscheen het ook in mijn boek 'Op reis met heimwee' (uitgeverij De Eenhoorn).
Ik zou zeggen tegen de kinderen: Jat naar hartenlust uit mijn gedicht en uit die van 3 andere dichters Reine Pelseneer, Bas Rompa en Simon van der Geest. En maak er zelf ook iets moois van!

Overigens heeft het project BiebBoys mij wel eerst netjes toestemming gevraagd om mijn gedicht over te nemen. Gedichten zomaar jatten mag immers niet.

Vorig jaar riep NBD Biblion de BiebBoys uit tot Jeugdspecialist 2021.

BiebBoys in de Klas is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid. De lespakketten worden mede mogelijk gemaakt door het netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheeknetwerk, in samenwerking met Rijnbrink. 

Website de BiebBoys

Ook thuis kun je filmpjes van de BiebBoys bekijken.