maandag 11 december 2023

Dichters op de Berg

Ook bij Beelden op de Berg 2024 in Wageningen bereiden Petra Sips en Schrijversharten een project voor onder de naam: Dichters op de Berg. In 2018 werkten we al samen bij het thema Zomersneeuw. We organiseerden poƫziewandelingen langs de kunstwerken waar op een soort polaroidframes gedichten stonden van zo'n 10 dichters. Die droegen ook hun gedichten voor. De organisatie van Beelden op de Berg maakte er een fraai poƫziebundeltje van.

Het thema van 2024 is 'Heksenkruid, decolonising botany'. Veertien kunstenaars spelen in op dat thema. Als dichters reflecteren we op de kunstwerken en het thema.
In het nieuwe jaar volgt er meer informatie over onze plannen voor Dichters op de Berg.

Informatie van de organisatie over de 12e editie van Beelden op de Berg:

Vanaf 1 juni t/m 15 september 2024 vindt de twaalfde editie van Beelden op de Berg plaats in het Belmonte Arboretum in Wageningen. De tentoonstelling vestigt de aandacht op onderbelichte verhalen over gebruik en misbruik van planten, bomen en natuur vanuit een niet-Eurocentrisch perspectief. Hoe en door wie is de kennis over natuur, planten en bomen vergaard? Hoe is deze kennis verweven met aspecten zoals migratie, kolonialisme, nationalisme en economisch gewin? En hoe speelt dit in de tradities en legenden die aan de Wageningse berg zijn verbonden? 

Website Beelden op de Berg


Geen opmerkingen:

Een reactie posten