vrijdag 19 juli 2013

Vitaal en toch kwetsbaar (2)

Mijn reactie op het concept van de Nota Cultuurbeleid Wageningen heb ik vanmiddag verstuurd naar het college. Tot 24 juli heeft iedereen nog de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken. In het najaar behandelt de gemeenteraad het bezuinigingsvoorstel voor cultuur.

Dit is mijn reactie aan het college van Wageningen.


Zienswijze op concept Nota Cultuurbeleid 2013


Wageningen, 19 juli 2013


Geacht college,

als inwoner van Wageningen, schrijver en cultureel ondernemer reageer ik hierbij op uw concept van de Nota Cultuurbeleid 2013.
Ik begrijp dat bezuinigen onontkoombaar is, maar uw keuzes verontrusten me zeer. Bovendien kan ik ze ook niet volgen vanuit de waardering en kwalificaties die het college zelf in de nota uitspreekt voor de instellingen die u met de voorgestelde kortingen het hardste treft.

De bblthk is Wagenings culturele hart en ook in uw nota lees ik louter lovende woorden en dus (?) krijgt de bblthk een flinke korting van 10 procent.

’t Venster wordt met bijna halvering van de subsidie nog veel harder getroffen en in zijn wortels geraakt. De afgelopen jaren bood de instelling activiteiten aan die al meer aansluiten bij verschillende groepen in de Wageningse samenleving.
De gevolgen van de forse subsidievermindering kunnen nog veel ernstiger uitpakken, want het college voorziet ook ‘frictiekosten’. Personeel komt op straat te staan en er komen verhuiskosten. ’t Venster moet namelijk van het college omzien naar goedkopere huisvesting.
Dan valt het prachtig monument aan de Wilhelminaweg wellicht in handen van marktpartijen. Laat Wageningen trots en behoedzaam omgaan met zijn monumenten. Er is al voldoende leegstand.

Het is overigens mooi als lege gebouwen beschikbaar komen voor tentoonstellingen en broedplaatsen worden voor vernieuwers, die kritische vragen stellen aan de vanzelfsprekendheid.
Kweekvijvers zijn ook van groot belang, om het heilzame vuur van kunst en cultuur brandend te houden. Daarom is cultuureducatie op scholen wezenlijk, maar dat geldt zeker ook voor de ontdekking en ontwikkeling van talenten in de vrije tijd. Ik vind het een verkeerd signaal als dit progressieve college met deze bezuinigingen kunst en cultuur toch weer meer elitair maakt.

In dit feestelijke Wageningen-750 jaar zie ik met bewondering hoeveel uiteenlopende instellingen en initiatieven elkaar vinden, juist ook op het gebied van kunst en cultuur. Wageningen heeft zoveel moois in huis. Het enorme enthousiasme dat bij al die geledingen is losgemaakt, ondanks het goeddeels ontbreken van budget, mag niet verdwijnen na 31 december 2013.
Maar dat cultuur ons, cultureel ondernemers en cultuurliefhebbers, aan het hart gaat, heeft ook zijn grenzen. Je kunt als gemeente niet van hen verwachten dat ze zich louter voor applaus blijven inzetten.

Schouwburg Junushoff draag ik een warm hart toe, maar ik kan het niet plaatsen dat er, op het geheel gezien, slechts een minimale bezuiniging in het voorstel staat. Uitgangspunt was immers dat de bezuinigingen voor een belangrijk deel bij de ‘grote drie’ zouden komen te liggen.
Willen we trouwens voor de toekomst in Junushoff volle zalen hebben, dan is het van belang dat zeker kinderen en jongeren de ruimte krijgen kennis te maken met toneel, muziek, dans. Bij ’t Venster bijvoorbeeld. Zelf doen is ook nieuwsgierig worden en geïnspireerd raken door hoe professionals het doen.

Ik begrijp dat het college voor een moeilijke taak staat. Met een kaasschaaf bezuinigen doet vele instellingen een beetje pijn, maar ik ervaar dit plan eerder als een hakbijl.
Ik onderschat de vitaliteit van kunst en cultuur in Wageningen niet en er groeit veel tegen de verdrukking in.
Maar wat met wortel en tak is uitgeroeid, komt nooit meer terug.

Met vriendelijke groet,

Annie van Gansewinkel

info@annievangansewinkel.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten