woensdag 9 oktober 2013

Afrikaanse spreekwoorden als 'managementtool'

Je kunt de rook niet verbergen als het huis in brand staat. (vrij vertaald van: You cannot hide the smoke when the house is burning)

Gras kan aan de overzijde wel groener zijn, het is net zo moeilijk te maaien. (Grass may be greener on the other side but it is just as difficult to cut.)

Als je niet weet waar je heengaat, weet je nooit wanneer je bent aangekomen. (He who does not know where he is going will never know when he has arrived)

Dit zijn enkele van de Afrikaanse spreekwoorden in het managementboek: Understanding Organizational Sustainability through African Proverbs. Insights for leaders and facilitators, van Chiku Melunga en Charles Banda.
De spreekwoorden in het boek refereren aan typisch Afrikaanse beelden of omstandigheden (leeuwen, slangen, enz.), maar er staan ook universele wijsheden in als: Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.
Ik heb het boek geboeid zitten lezen, niet alleen vanwege de Afrikaanse invalshoek, maar zeker ook vanwege de bedrijfstrainingen die ik geef. Daar krijg ik te maken met hoe mensen wel of niet functioneren binnen bedrijven en organisaties. In het slechtste geval: wantrouwen, gebrek aan verantwoordelijkheid nemen of geven, angst.
Het boek laat aan de hand van Afrikaanse spreekwoorden bijvoorbeeld zien welke ontwikkelingen een organisatie vaak doormaakt, van de pioniersfase via een strak gereguleerd systeem naar een evenwichtige onderlinge afhankelijkheid. Daarnaast komen vormen van leiderschap en bedrijfsculturen aan de orde.
Ook bepleit het boek voldoende tijd voor medewerkers om te leren en te reflecteren. Bij zelfreflectie kunnen de vragenlijsten achterin helpen.
Natuurlijk blijft Ubuntu, de geest van een duurzame organisatie, niet onbesproken. In die zin was het lezen van het boek een aardige warming-up voor de Ubuntu Experience die morgen in Den Bosch plaatsvindt.Uitgeverij van het boek  Het boek is ook te bestellen via de boekhandel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten